Online achterban

In 2019 zetten we onze digitale platforms optimaal in om berichtgeving over onze projecten en thema’s te verspreiden onder onze achterban.

 

In 2019 zetten we onze digitale platforms optimaal in om berichtgeving over onze projecten en thema’s te verspreiden onder onze achterban. We zochten de interactie op om ons bereik en de betrokkenheid te vergroten. Bovenstaande cijfers zijn een optelsom van het aantal bezoekers van de corporate Natuur & Milieu-website en de campagneplatforms die in 2019 live stonden. Dit zijn de platforms voor Nederland Zoemt, Slimwoner, Testrijders, Inkoppertjes, Anders Reizen, De Rijke Noordzee en het subdomein RijElektrisch. Op de platforms van alle actieve campagnes zagen we een stijging van het aantal bezoekers en weten we mensen online steeds beter te bereiken.

Hetzelfde gold voor onze actieve socialmediaplatforms, waar vrijwel overal een stijging plaats heeft gevonden van het aantal volgers door actief te communiceren over onze projecten en in te spelen op de actualiteiten. We verstuurden daarnaast in 2019 drie verschillende nieuwsbrieven: de maandelijkse nieuwsbrief met actualiteiten en tips rondom onze thema’s, de Zeekrachtnieuwsbrief voor Zeekracht-donateurs en de zakelijke mobiliteitsnieuwsbrief voor een selecte zakelijke doelgroep.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor