Publieksservice

De Publieksservice van Natuur & Milieu behandelt alle vragen en informatieverzoeken die via e-mail of telefoon binnenkomen vanuit het publiek.

De Publieksservice van Natuur & Milieu behandelt alle vragen en informatieverzoeken die via e-mail of telefoon binnenkomen vanuit het publiek. Deze vragen hebben in veel gevallen betrekking op milieuvraagstukken die in de campagnes van Natuur & Milieu onder de aandacht zijn gebracht door mediaoptredens, publicaties en nieuwsbrieven, zoals de campagne ‘Watermonsters’ en koken op inductie.

Alle vragen werden in 2019 beantwoord door een team van 3 betrokken vrijwilligers, onder leiding van een inhoudelijk coördinator. In 2019 zijn 1.337 publieksvragen verwerkt, een stijging t.o.v. 2018 (1.234 publieksvragen). De stijging komt vooral voort uit, vaak praktische, vragen rondom onze Watermonstercampagne van mensen die aan deze ‘citizen science’ actie van ons meededen.

Van alle binnengekomen berichten waren er 23 kritisch over het handelen van Natuur & Milieu of een van onze partners. Het betrof onder meer het niet tijdig verwerken van wijzigingen, het contact met een partner van Slimwoner of men was het niet eens met het beleid van Natuur & Milieu t.a.v. een inhoudelijk onderwerp. Hiermee is het aantal geregistreerde klachten gelijk gebleven ten opzichte van 2018 (23 kritische vragen).

De gemiddelde afhandeltijd van de publieksvragen was in 2019 3,7 werkdagen. In 2018 was de gemiddelde afhandeltijd 5,4 werkdagen.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor