Bestuur & directie

Natuur & Milieu kent één statutair directeur, Marjolein Demmers, die tevens de bestuurder van de stichting is. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten en het bestuursreglement. In de uitvoering wordt de directeur ondersteund door het managementteam en de medewerkers. Het managementteam bestaat uit Mudi Allah Rakha, hoofd Bedrijfsvoering, Dorien Ackerman, hoofd Campagnes en sinds 1 december Rob van Tilburg, hoofd Programma’s.

De directeur van Natuur & Milieu wordt benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad maakt jaarlijks in het eerste kwartaal met de directeur resultaatafspraken voor het nieuwe jaar. De realisatie van de resultaatafspraken wordt door de Raad geëvalueerd en beoordeeld. De beloning van de directeur volgt de ‘Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties’ van Goede Doelen Nederland.

In 2018 bekleedde Marjolein Demmers de volgende relevante nevenfuncties:

 • Lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)
 • Lid Raad van Commissarissen van Drift, kennis en adviesbureau in transitiemanagement van de Erasmus Universiteit
 • Lid Raad van Commissarissen van Aquaminerals
 • Bestuurslid SKAO
 • Voorzitter College van Deskundigen Stichting MilieuKeur (SMK)
 • Lid Sustainable Pension Investments Lab (SPIL)
 • Lid Sustainability Board, van Oord
 • Lid Strategische Adviesraad van TNO unit Strategic Analysis & Policy

 

Samenstelling Raad van Toezicht 2018

Peter C. Molengraaf

Voorzitter, Lid remuneratiecommissie

Meer informatie

Aftrendend per: juli 2022

Herbenoembaar: Ja

Hoofdfunctie: Investeerder en directie-adviseur

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Greenflux
 • Lid Raad van Commissarissen Vopak Nederland

Jerphaas Donner

Lid

Meer informatie

Aftrendend per: december 2019

Herbenoembaar: Ja

Hoofdfunctie: Strategisch adviseur duurzaamheid, gemeente Barneveld

Nevenfuncties:

 • Bestuurslid Stichting wAarde
 • Community manager platform G1000.nu
 • Directeur van G1000.pro
 • Founder Milieukontakt Macedonia

Sjoerd van Keulen

Voorzitter auditcommissie

Meer informatie

Aftrendend per: november 2017* De termijn is door de leden van de Raad verlengd. Werving van een kandidaat is gestart na afronding van de reorganisatie in 2018 en de invulling van de vacature van voorzitter per juli 2018.

Herbenoembaar: Nee

Hoofdfunctie: -

Nevenfuncties:

 • Adviseur Stichting PharmAcces
 • Lid Raad van Commissarissen Heijmans N.V.
 • Lid Raad van Toezicht WNF

Ellen Kooij

Voorzitter remuneratiecommissie

Meer informatie

Aftrendend per: september 2021

Herbenoembaar: Nee

Hoofdfunctie: Business developer en adviseur op het gebied van Marketing, Fondsenwerving, Branding en Innovatie voor organisaties met een sociale en/of duurzame missie of doelstelling als partner HopStep&Leap Company

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Toezicht ‘100WEEKS’

Hans van der Vlist

Lid

Meer informatie

Aftrendend per: april 2020

Herbenoembaar: Nee

Hoofdfunctie: -

Nevenfuncties:

 • Voorzitter bestuur Stichting De Schiedamse molens
 • Voorzitter bestuur Nederlandse Stichting Geluidshinder
 • Voorzitter Raad van Commissarissen N.V. Slibverwerking Noord-Brabant
 • Voorzitter Stichting Streekeigen Producten Nederland
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Platform 31
 • Lid Raad van Commissarissen Stichting Vestia Groep
 • Lid bestuur Stichting Kennis en Innovatie Centrum Westelijke Veenweiden
 • Lid Begeleidingscollege Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
 • Buitengewoon raadslid Onderzoeksraad voor Veiligheid

Marieke van der Werf

Lid auditcommissie

Meer informatie

Aftrendend per: september 2022

Herbenoembaar: Nee

Hoofdfunctie: Partner/Directeur Dröge & van Drimmelen

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Advies NUDGE
 • Lid Raad van Advies ACRRES
 • Lid Raad van Advies Social Enterprises NL
 • Lid Raad van Toezicht Lucia Marthas Institute for Perfoming Arts
 • Lid Raad van Toezicht Active Peace Project
 • Directeur Dr2 New Economy
 • Directeur Energietransitie Groen Gas Nederland
 • Voorzitter Recycling Forum Nederland

In 2018 nam de Raad van Toezicht afscheid van haar voorzitter Marike van Lier Lels die deze functie bijna tien jaar bekleedde. Zij heeft Natuur & Milieu zien veranderen van een op lobby gerichte organisatie, naar een organisatie die niet alleen Den Haag, maar ook consumenten en bedrijven betrekt bij de transitie naar een duurzaam Nederland. We bedanken haar voor de raad en daad waarmee ze Natuur & Milieu hierin heeft bijgestaan. Zij werd in juli opgevolgd door Peter Molengraaf, die jarenlange ervaring heeft in de energiesector en veel affiniteit met duurzaamheid. Om kennis te maken met de organisatie heeft hij op kantoor met diverse medewerkers korte kennismakingsgesprekken gevoerd.
Eind 2018 is de verkenning gestart naar een opvolger van Sjoerd van Keulen, voorzitter van de audit commissie. De eerste termijn van Marieke van der Werf, lid van de audit commissie, liep in september af en met algehele instemming is haar termijn met vier jaar verlengd.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Natuur & Milieu houdt integraal toezicht op het beleid van – en de algemene gang van zaken in – de organisatie. De Raad staat de directeur, gevraagd en ongevraagd, met advies terzijde. Taken en bevoegdheden van de Raad zijn vastgelegd in de statuten en het Reglement Raad van Toezicht.

Lees meer

 

Personeel & bedrijfsvoering

Gedreven medewerkers voor wie werken bij Natuur & Milieu niet zomaar een baan is, maar samen een gedeelde missie realiseren, zijn de grootste kracht van Natuur & Milieu. Wij werken vanuit zes ondernemende teams: Energie, Mobiliteit, Voedsel en Campagnes. Daarbij wordt ondersteuning geleverd door de teams Externe Positionering en Bedrijfsvoering.

Lees meer