Donateurs

Onze particuliere donateurs hebben ons in 2018 enorm gesteund. Dankzij die steun hebben zij een mooie bijdrage geleverd aan het mede kunnen realiseren van onze projecten.

Team Campagnes is verantwoordelijk voor alle particuliere fondsenwervende activiteiten waarmee we onze projecten mede kunnen realiseren. Deze activiteiten zijn erop gericht om mensen voor ons werk te interesseren en ze te vragen Natuur & Milieu te versterken met hun financiële en morele steun. De wervingskosten als percentage van de som van de geworven baten waren in 2018 2,2 procent. Dit is een verbetering ten opzichte van 2017, toen dit percentage 2,4 procent was.

Onze particuliere donateurs hebben ons in 2018 enorm gesteund. Dankzij die steun hebben zij een mooie bijdrage geleverd aan het mede kunnen realiseren van onze projecten. Natuur & Milieu is haar donateurs dan ook zeer dankbaar voor hun betrokkenheid, hun financiële en inhoudelijke steun voor haar activiteiten.

Natuur & Milieu

In 2018 hebben wij onze achterban met bijna 10% zien groeien: eind 2018 hadden we 8.080 donateurs. Dit zijn mensen die structureel een gift doen, of in de afgelopen twee jaar minimaal één gift hebben gedaan. Deze groei werd voornamelijk gerealiseerd door het aantrekken van nieuwe donateurs bij onze succesvolle luchtvaart campagne. We zien dat we onze campagnes goed weten te vertalen naar wat er leeft in de samenleving.

Daarnaast zijn ook de totale inkomsten aan donaties en giften gestegen met 46 %. Dankzij een mooie grote gift én extra steun van nieuwe en bestaande donateurs, hebben wij een bedrag van € 455.281, incl. de bijdrage voor Zeekracht mogen ontvangen.

Zeekracht

Met de bijdrage van 2.210 donateurs kunnen wij blijven werken aan onze gedeelde droom: bijna 8 miljoen huishoudens voorzien van duurzame energie van onze eigen Noordzee. Waarbij we in 2018 die droom hebben uitgebreid met het herstellen van de onderwaternatuur bij windmolenparken op zee. Bij elkaar mochten we een mooi bedrag van € 33.031 ontvangen.

Nalatenschappen

Het blijft altijd bijzonder als wij een nalatenschap ontvangen. Mensen die ons, na hun overlijden, steunen met een mooi bedrag voor ons werk aan een duurzame toekomst. Afgelopen jaar ontvingen wij 5 nalatenschappen met het totale bedrag van € 319.829.

Fondsenwervende activiteiten

In 2018 hadden we vier reguliere fondsenwervende momenten. Daarnaast zijn we als organisatie gegroeid door onze fondsenwerving beter te integreren in onze campagnes en goed in te spelen op actualiteit en relevantie voor de samenleving.

Communicatie met onze donateurs

Twee keer per jaar ontvangen onze donateurs de nieuwsbrief Update in de brievenbus. Hierin lezen zij wat wij ondernemen met hun giften, achtergrondartikelen over onze projecten en interviews met de mensen die bij Natuur & Milieu werken. Daarnaast zijn veel van onze donateurs geabonneerd op onze e-mailnieuwsbrief en onze sociale mediakanalen om op de hoogte te blijven van onze actuele projecten en nieuws.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor