Om de doelstellingen uit het Parijs-akkoord te halen moet Nederland hard aan de bak. De huidige Nederlandse energievoorziening speelt hier een belangrijke rol in.

Na anderhalf jaar van intensieve onderhandelingen aan de klimaattafels heeft Natuur & Milieu in 2019 het Klimaatakkoord ondertekend. Hoewel de ambities van Natuur & Milieu nog altijd een stuk verder gaan dan de maatregelen die beschreven staan in het Klimaatakkoord is de urgentie groot om nu daadwerkelijk aan de slag te gaan. En ervoor te zorgen dat afspraken goed worden uitgewerkt, uitgevoerd en aangevuld. Dit Klimaatakkoord biedt daarvoor voldoende basis. Daarom spraken wij onze steun uit voor dit akkoord.

Nadat Natuur & Milieu zich jarenlang hard heeft gemaakt voor de sluiting van de Nederlandse kolencentrales, is in 2019 de Wet Verbod op Kolen aangenomen. Deze wet, die ook wel bekend staat als de Kolenwet, regelt dat per 1 januari 2020 de Hemwegcentrale dicht gaat. Ook is in deze wet vastgelegd dat per 2025 de Amercentrale geen kolen meer mag stoken. Dit geldt voor de overige drie kolencentrales per 2030. Het einde voor kolen in Nederland is in zicht! Nog steeds belangrijk voor zowel klimaat als biodiversiteit is dat de bijstook van biomassa wordt beperkt. Hiervoor stelden we eerder onze Biomassavisie op. Voor 2020 zullen we ons vooral inzetten op de ontwikkeling van een duurzaamheidskader voor de inzet van biomassa.

Ook maken we ons hard om gas in de gebouwde omgeving uit te faseren. Elektrisch koken blijkt in 2019 ongekend populair. Bijna driekwart van de mensen die op zoek zijn naar een inbouwkookplaat, kiezen voor een elektrische kookplaat, blijkt uit onze Gasmonitor. Ook de verkoop van warmtepompen stijgt aanzienlijk, al blijft de hr-ketel het meest gekozen verwarmingsapparaat. Daarnaast zien we dat de ontwikkeling van warmtenetten een cruciale rol speelt om woningen en gebouwen van het gas af te halen. De uitrol van warmtenetten komt in de nieuwe Warmtewet. We lobbyden in 2019 voor het duurzaam maken van deze warmtenetten en blijven dat doen in 2020.