De maatschappelijke aandacht voor luchtvaart, die mede door Natuur & Milieu in 2018 aangewakkerd is, nam toe in 2019. Ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan van de Nederlandse luchtvaart vroeg Natuur & Milieu de sector op ludieke wijze om verantwoordelijkheid te nemen voor het klimaat. In april publiceerden we een rapport om aan te tonen dat de grote klimaatopgave waar de luchtvaart voor staat, niet alleen met technische maatregelen opgelost kan worden. Daarnaast veegden we de veelgehoorde argumenten dat de luchtvaart moet groeien om onze welvaart te behouden van tafel met een onderbouwde analyse.

In het najaar publiceerden we niet alleen de eerste duurzame reisgids, met ‘vliegloze’ bestemmingen voor de consument, maar ook het “Nieuwe Toekomstbeeld op de Luchtvaart”. Het effect van het nieuwe toekomstbeeld was dat het kabinet een eerste stap zette om de groei van Schiphol voorwaardelijk te maken, gekoppeld aan de afname van hinder. Ook gaf de CEO van Schiphol aan dat de luchtvaart meer in lijn moet komen met het Parijs-akkoord.

Wat betreft anders reizen en elektrisch rijden werd weer veel vooruitgang geboekt. Er werd dit jaar een nieuw record gevestigd in de verkoop van elektrische auto’s in Nederland. Daarnaast werkte Natuur & Milieu aan de Green Deal Autodelen II. Hiermee brengen we autodelen breed onder de aandacht voor en door beleidsmakers en aanbieders. Een succesvolle campagne van Natuur & Milieu hierin was Auto van de Straat met een groots vervolg in 2020.

Tot slot hebben we in het Klimaatakkoord onderhandeld over het stimuleren van elektrisch en duurzaam vervoer. We bereikten dat er een aanschafsubsidie op elektrische auto’s voor consumenten beschikbaar komt. Er komen maatregelen zodat in 2030 100 procent van alle nieuwe auto’s nul-emissie is. Ook pleitten we voor de omvorming van het Infrastructuurfonds (MIRT) naar een mobiliteitsfonds. Anders gezegd: we willen dat het Rijk elke keer opnieuw nadenkt of ze het geld wel echt in extra asfalt moet investeren, of beter in alternatief vervoer. En, hoewel het kabinet vooraf had meegegeven dat het onbespreekbaar was, worden in 2020 meerdere opties onderzocht voor Anders Betalen Voor Mobiliteit (oftewel rekeningrijden).