We wonen met steeds meer mensen op deze ene aarde. Door de bevolkingsgroei en stijgende welvaart reizen we meer, eten we meer en gebruiken we steeds meer energie. Maar ondertussen putten we de aarde uit en maken haar onleefbaar voor onszelf en de generaties na ons. Het gebruik van fossiele brandstoffen, intensieve landbouw en het opgebruiken van grondstoffen zorgt voor verandering van klimaat, natuur en milieu en ook voor vervuiling, sociale- en gezondheidsproblemen.

Missie & visie

Het moet dus anders en Natuur & Milieu gelooft dat het kan: een duurzame toekomst voor iedereen.
Natuur & Milieu werkt aan duurzame oplossingen op het gebied van voedsel, grondstoffen, mobiliteit en energie. Omdat deze thema’s de grootste impact hebben op het bereiken van onze doelen: Nederland klimaatneutraal in 2050 en herstel van de biodiversiteit.

Strategie

Om onze doelen te halen, zal er veel moeten veranderen in de maatschappij. Het aandeel duurzame producten en diensten stijgt, terwijl het aandeel niet-duurzame producten en diensten daalt. Natuur & Milieu wil deze bewegingen versnellen, door te werken met een verandertheorie. We maken de omslag naar een duurzame toekomst door bedrijven te stimuleren om duurzame producten en diensten te leveren, we helpen mensen om duurzame keuzes te maken en pleiten voor beleid dat systeeminterventies mogelijk maakt. Tegelijkertijd werken we eraan om vervuilende activiteiten af te remmen en om te buigen. We wijzen nooit alleen maar op het probleem, maar zijn oplossingsgericht. Zo wordt de markt steeds duurzamer, en werken we toe naar een klimaatneutrale samenleving, die geen schade toebrengt aan de natuur. Altijd met oog voor de sociale context want verandering is mensenwerk.