Doelgroepen

Natuur & Milieu gelooft dat verandering voortkomt uit goed samenspel tussen overheid, bedrijven en mensen. Zij beïnvloeden en versterken elkaar en hebben allemaal een rol.

Om een duurzame toekomst te bereiken is verandering nodig. Natuur & Milieu gelooft dat verandering voortkomt uit goed samenspel tussen overheid, bedrijven en mensen. Zij beïnvloeden en versterken elkaar en hebben allemaal een rol.

Lobby richting overheden

Zonder actieve overheden is een klimaatneutrale samenleving en herstel van biodiversiteit onhaalbaar. Met goed beleid, wetten en regelgeving worden duurzame oplossingen aantrekkelijk voor iedereen en worden vervuilende activiteiten aangepakt. Daarom oefenen we druk uit op de overheden en politiek om duurzame maatregelen vast te leggen en vervuiling te verbieden, begrenzen of beprijzen.
Door onze projecten met mensen en bedrijven laten we zien wat mogelijk is, tonen we aan dat er steun is vanuit de samenleving en kunnen we goed onderbouwen wat er nodig is van overheden. Dat versterkt onze positie. Daarnaast werken we ook samen met verschillende overheden, op nationaal niveau, denk aan het Klimaatakkoord, met provincies, zoals Auto van de Straat, en met gemeenten, waaronder Nederland Zoemt.

Samenwerking met bedrijven

Met bedrijven bedenken we duurzame oplossingen die in de praktijk mogelijk zijn. Samen met koplopers in het bedrijfsleven stimuleren we een duurzaam aanbod van producten en diensten en vergroten we de vraag daarnaar. Bij onze samenwerkingen staan onze duurzame doelstellingen altijd voorop. Onze partnerships zijn op basis van gelijkwaardigheid en een gemeenschappelijk doel, bijvoorbeeld minder vlees eten of schonere brandstoffen voor auto’s. Daarbij houden we altijd de concrete resultaten en milieu-impact in het oog. We selecteren bedrijven die goed aansluiten bij onze doelen. Meestal zijn dit koplopers op het gebied van duurzaamheid, zoals Greenchoice, die net als wij meer energiebesparing, windmolens en zonnestroom willen. Het kunnen ook mainstreambedrijven zijn zoals Lidl, die de bijentelling onder de aandacht van haar klanten heeft gebracht. Met banken werken we samen aan energiebesparing (Volksbank) en biodiversiteit (ASN Bank).

Anders Reizen
Natuur & Milieu en de NS namen in 2015 het initiatief voor de Anders Reizen-coalitie. Dat gebeurde in aanloop naar de Klimaattop van Parijs. Inmiddels sloten meer dan 54 grote bedrijven (Philips, Unilever, alle grote energiebedrijven, Arcadis, ABN-AMRO) en de Rijksoverheid zich aan. Daarmee bereikten we een half miljoen forensen. De bedrijven willen dat duurzaam reizen steeds gewoner en makkelijker wordt in Nederland. Zij gaan voor een halvering van de mobiliteitsvoetprint in 2030 inclusief vliegen. Eind 2019 tekenden 26 bedrijven voor een zero-emissie wagenpark in 2025. Bovendien voerden 24 bedrijven de 7 best practices door van Anders Vliegen. Bijvoorbeeld reizen per trein bij afstanden onder de 700 kilometer.

Stimuleren van mensen

We helpen mensen in het maken van duurzame keuzes en vragen ze steun om zo ook anderen in beweging te zetten. Dat is het uitgangspunt van onze aangepaste campagnestrategie. Wij geloven dat we snel impact maken als een grote groep een kleine stap zet. Zo stimuleren we bijvoorbeeld de vraag naar duurzame producten door het bieden van een positief handelingsperspectief. Daarbij informeren we mensen ook over ontwikkelingen in de markt zoals energiebesparing, minder vlees eten en anders reizen. Wij maken het simpel en laten zien dat het kan. Vaak is een wijziging in beleid juist belangrijk om impact te realiseren. Dan vragen we steun van mensen om met maatschappelijk draagvlak veranderingen bij de politiek te realiseren.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor