Missie & Visie

We kiezen ervoor om de komende jaren de focus te leggen op een klimaatneutrale samenleving in 2050 en het herstel van biodiversiteit. Daarvoor is het nodig dat we een omslag in gang zetten naar een duurzame energievoorziening, een emissievrije mobiliteitssector en een toekomstbestendig voedselsysteem.

Een duurzame toekomst voor iedereen, dat staat centraal in onze Meerjarenvisie (2019-2021). We kiezen ervoor om de komende jaren de focus te leggen op een klimaatneutrale samenleving in 2050 en het herstel van biodiversiteit. Daarvoor is het nodig dat we een omslag in gang zetten naar een duurzame energievoorziening, een emissievrije mobiliteitssector en een toekomstbestendig voedselsysteem.

We stimuleren daarom duurzame alternatieven en maatregelen en proberen vervuilende activiteiten af te remmen of om te buigen. We werken daarbij aan de hand van een verandertheorie (DRIFT). Per thema stellen we onze doelen vast en analyseren we de marktsituatie. Op basis van deze analyse bepalen we wat er moet gebeuren op het gebied van beleid (overheid), aanbod (bedrijven) en vraag (mensen), en met welke interventies Natuur & Milieu de meeste impact kan behalen. Onze interventies zijn gebaseerd op onze kernwaarden: fact based, oplossingsgericht en gericht op samenwerking. We wijzen nooit alleen maar op het probleem, maar zoeken altijd naar oplossingen. Op die manier maken we de markt duurzaam, wordt de samenleving klimaatneutraal en verbeteren we de biodiversiteit. Altijd met oog voor de sociale context, want verandering is mensenwerk.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor