Onze aanpak

Om een duurzame toekomst te bereiken is systeemverandering nodig. Natuur & Milieu gelooft dat verandering voortkomt uit goed samenspel tussen overheid, bedrijven en mensen.

Om een duurzame toekomst te bereiken is systeemverandering nodig. Natuur & Milieu gelooft dat verandering voortkomt uit goed samenspel tussen overheid, bedrijven en mensen. Zij beïnvloeden en versterken elkaar, en hebben allemaal een rol. Met koplopers laten we zien welke duurzame oplossingen in de praktijk mogelijk zijn, en welk nieuw beleid daarvoor nodig is. Door mensen te inspireren om stappen te zetten of hun steun te vragen, laten we zien dat mensen verandering willen. Op basis van feiten, praktijk en steun, stappen we naar de overheid om te pleiten voor nieuw beleid en wet- en regelgeving voor een duurzame toekomst. Dat zorgt ervoor dat onze inspanningen schaalgrootte krijgen en leiden tot systematische verandering. Deze aanpak staat centraal in onze programma’s, omdat we zo de meeste impact bereiken. Hieronder schetsen we een drietal voorbeelden van deze aanpak in de praktijk.

Luchtvaart

Uit onze studies blijkt dat vliegen één van de meest vervuilende manieren van transport is, maar toch blijft de luchtvaartsector groeien. Geluidsoverlast en luchtverontreiniging belasten de lokale omgeving onacceptabel. Zonder ingrijpen wordt luchtvaart een steeds grotere boosdoener. We moeten daarom anders en duurzamer gaan reizen, met de trein, elektrische (deel) auto of bus. Om dit te bereiken, moet het beleid van de overheid drastisch veranderen. Het afgelopen jaar hebben we daarom een alternatieve luchtvaartnota geschreven en aan de minister en andere politici overhandigd. Dat het anders kan, laten koplopers zien in onze coalitie “Anders Vliegen”: 24 grote bedrijven voeren een aantal best practices door om hun klimaatvoetafdruk op vliegen te verminderen door minder het vliegtuig te pakken. Mensen reageerden positief op onze campagne over belasting op vliegen. En we inspireerden mensen om met de trein of auto op vakantie te gaan met onze duurzame (digitale) reisgids. Met feiten, praktijkvoorbeelden en publieke steun hebben we een sterke positie om de groei van de luchtvaart te stoppen en alternatieven te verbeteren. Met deze steun proberen we Den Haag ertoe te bewegen structurele maatregelen te nemen, zoals beprijzen, en alternatieven als de trein te bevorderen.

Nieuwe warmte

We moeten in Nederland van het aardgas af. Aardgas is een fossiele brandstof die zorgt voor de uitstoot van CO2. Warmtenetten gaan een belangrijke rol spelen om mensen in Nederland aardgasvrij te laten wonen. We lobbyden richting de overheid om ervoor te zorgen dat in de nieuwe Warmtewet de warmtenetten echt duurzaam zijn en dat warmte een reële kans krijgt ten opzichte van gas. Met bedrijven sloten we een Warmtepact om de groei en verduurzaming van warmtenetten te versnellen en belemmeringen in de praktijk aan te pakken. Voor een warmtenet ben je als burger afhankelijk van de gemeente. Maar een belangrijke stap die mensen zelf kunnen nemen om aardgasvrij te wonen, is om alvast aan de slag te gaan met de isolatie van hun huis. Ter inspiratie liep Kim Feenstra daarom over de rode loper in onze isolatiejurk. Hiermee lanceerde ze een ‘duurzame wintercollectie’ aan isolatiemogelijkheden. Zo brengen we duurzame warmte dichterbij!

Nederland Zoemt

Heel Nederland kwam in actie voor de wilde bij. Dat is hard nodig, want de helft van de soorten is in gevaar. En dat terwijl ze zo belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. Ook dit jaar organiseerden we samen met partners de Nationale Bijentelling, waardoor mensen ons hielpen inzicht te krijgen in de bijenpopulatie. Er is veel openbaar groen dat een gemeente op een bijvriendelijke manier kan beheren. Zo zorgt een gemeente voor meer voedsel- en nestgelegenheid. Om gemeenten te inspireren, kiezen we ieder jaar de bijvriendelijkste gemeente. De titel ging afgelopen jaar naar Moerdijk. Om het gebruik van bestrijdingsmiddelen terug te dringen, werken we samen met de tuinbranche en Albert Heijn. Daarnaast werkten we samen met het Wellantcollege om via het groene mbo-onderwijs de (toekomstige) hoveniers en groenvoorzieners klaar te stomen voor bijvriendelijk beheer. Daarvoor ontwikkelden we lesmateriaal en een spel. Zo zorgen we samen met vele partners dat Nederland zo snel mogelijk weer Zoemt!

 

 

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor