Samenwerkingen andere NGO’s

Natuur & Milieu werkt zowel in Nederland als op Europees niveau samen met andere milieuorganisaties. Door slim samen te werken en af te stemmen kunnen we meer focus in ons werk aanbrengen en meer impact bereiken.

Natuur & Milieu werkt zowel in Nederland als op Europees niveau samen met andere milieuorganisaties. Door slim samen te werken en af te stemmen kunnen we meer focus in ons werk aanbrengen en meer impact bereiken. Dat doen we onder andere in de Groene11. De Groene11 is een samenwerkingsverband van dertien Nederlandse natuur- en milieuorganisaties. Met als doel: een nog effectievere groene lobby richting Nederlandse politiek en overheid. De Groene11-medewerkers zijn een vast aanspreekpunt voor de politiek in Den Haag. Daarnaast informeren zij de aangesloten natuur- en milieuorganisaties over ontwikkelingen in de Tweede Kamer en adviseren zij hen bij hun beleidsbeïnvloeding. De Groene11 medewerkers zijn onze ‘ogen en oren’ in Den Haag maar vertegenwoordigen ons niet inhoudelijk. Zij werken vanuit een klein bureau in Den Haag en zijn in dienst van Natuur & Milieu.

Het Klimaatakkoord is één van de thema’s waarop we in 2019 veel hebben samengewerkt met de provinciale Milieufederaties, Greenpeace en Milieudefensie. Ieder had daarin een eigen rol en maakte ook zijn eigen afweging voor het toezeggen van steun. Alle organisaties vonden dat er inhoudelijk nog meer nodig is om ‘Parijs’ te halen. Natuur & Milieu en de Natuur- en Milieufederaties hebben in het najaar 2019 hun steun toegezegd aan het Klimaatakkoord. Wij willen aan de slag en blijven hard werken om het akkoord aan te scherpen.

Daarnaast werkten we binnen de Groene11 actief samen in het Noordzeeakkoord, en we werkten aan een uitweg voor de stikstofcrisis en aan klimaatbeleid voor de luchtvaart. Bij beleidsbeïnvloeding is vaak niet precies aan te geven wat het effect en de impact zijn van de specifieke inzet. Maar uit tal van gesprekken en evaluaties blijkt dat het samen optrekken van de natuur- en milieuorganisaties in de Groene11 een duidelijke meerwaarde heeft. Onze gezamenlijke stem in Den Haag is er de afgelopen jaren krachtiger en effectiever door geworden.

Daar waar onze inspanningen een internationale aanpak vergen werken we samen met onze buitenlandse zusterorganisaties en met onze contacten in het Brusselse circuit. Voorbeelden zijn de Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN) en diverse Europese koepels van milieuorganisaties, zoals Transport & Environment (T&E) en European Environmental Bureau (EEB).

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor